Các bước thực hiện 1 hợp đồng thiết kế thẩm duyệt

14/05/2024
THIẾT KẾ - THẨM DUYỆT


Đễ thực hiện 1 hợp đồng tư vấn thiết kế và thẩm duyệt về PCCC cho 1 dự án công trình được thực hiện bởi Công ty Cổ Phần Cơ Điện và PCCC Hồng Lợi Khang qua các bước như sau:

Bước 1. Nắm yêu cầu của khách hàng lập báo giá?

Bước 2. Thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

Bước 3. Thu thập đầy đủ dữ liệu đầu vào và hồ sơ pháp lý của dự án

Bước 4. Thực hiện và chốt thỏa thuận phương án thiết kế

Bước 5. Trình ký số và nộp hồ sơ

Bước 6. Nhận kết quả thẩm duyệt hoặc nhận công văn hướng dẫn thì quay về bước 4

Bước 7. In trình ký hồ sơ đóng dấu và đóng phí

Chia sẻ

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC